REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin pitäjä
Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy
Y-tunnus: 0715544-3
Kauppakatu 14, 40100 Jyväskylä
Puh. 050 526 3091

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jyväskylan Juhla-asun asiakaspalvelu
Kauppakatu 14, 40100 Jyväskylä
info@jyvaskylanjuhla-asu.com

3. Rekisterin nimi 
Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen kauppojen hoitaminen ja viestintä. 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää asiakkaan seuraavat tiedot:
- Etu- ja sukunimi
- Puhelinnumero
- Osoite ja postinumero
- Sähköpostiosoite
- Henkilötunnus 
- Yritys ja Y-tunnus

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
- Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
- Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaisille heidän niin vaatiessa. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.