Vuokrausehdot

Lue nämä ehdot läpi ennen vuokrausta. Vuokraamalla meiltä hyväksyt ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. 

Yleisiä huomioita vuokraustuotteisiin liittyen
Vuokrausvalikoimamme tuotteet saapuvat meille uusina, mutta ensimmäisen vuokrauksen jälkeen tuote ei ole enää uusi ja käyttämätön. Kaikki vuokrausvalikoimamme tuotteet ovat siis hyväkuntoisia ja yleisilmeiltään siistejä, mutta eivät uusia. Kaikkien tuotteiden yleisilmettä ja kuntoa seurataan jatkuvasti, tuotteet pestään/otsonoidaan jokaisen vuokrauksen jälkeen ja tarpeen mukaan käyttöikänsä päähän tullut tuote poistetaan valikoimasta.

Yleistä

 1. Vuokranantaja eli Jyväskylän Juhla-asu (Jyväskylän pukuvuokraamo Oy, Y-tunnus 0715544-3) on vastuussa vuokraamiensa tuotteiden huollosta ja niiden muokkaamisesta.
 2. Vuokrausehdot koskevat kaikkia Jyväskylän Juhla-asun vuokraamia tuotteita.
 3. Vuokraamalla Jyväskylän Juhla-asusta asiakas hyväksyy vuokrausehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Tiedot

Vuokraamossa eli Jyväskylän Juhla-asussa kirjataan vuokrauksen yhteydessä seuraavat tiedot:

 1. Vuokraajan eli asiakkaan nimi, osoitetiedot ja puhelinnumero.
 2. Vuokrattavat tuotteet.
 3. Vuokrausajankohta ja tuotteiden palautusajankohta.
 4. Vuokrauksen kokonaishinta ja varausmaksun suuruus. 

Vuokra- ja varausmaksu

 1. Vuokrauksesta maksetaan vuokrauksen sopimisen yhteydessä varausmaksu, joka on puolet kokonaisvuokrahinnasta.
 2. Varausmaksu on sitova eikä sitä palauteta, mikäli vuokraus estyy tai peruuntuu asiakkaan aloitteesta. Varausmaksu kattaa peruutustilanteesta vuokranantajalle eli Jyväskylän Juhla-asulle aiheutuneet kulut.
 3. Varausmaksu palautetaan tilanteessa, jossa vuokrauksen toteutuminen estyy vuokranantajasta eli Jyväskylän Juhla-asusta johtuvasta syystä.
 4. Loppuosa eli toinen puolikas kokonaisvuokrahinnasta maksetaan vuokratuotteen/-tuotteiden noudon yhteydessä.
 5. Varausmaksun maksaminen sitoo vuokranantajan eli Jyväskylän Juhla-asun siihen, että varattu tuote/tuotteet on varattu juuri kyseiselle vuokraajalle sovittuna ajankohtana. Tuotteen/tuotteiden vuokra-ajankohtaa on mahdollista muuttaa siinä tapauksessa, mikäli tuote/tuotteet ovat saatavilla myös silloin. Uudesta vuokra-ajankohdasta tulee sopia vuokranantajan eli Jyväskylän Juhla-asun kanssa etukäteen.
 6. Asiakkaalta voidaan vaatia vakuussumma tai vuokranantaja eli Jyväskylän Juhla-asu voi kieltäytyä tuotteiden vuokraamisesta esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa asiakas on aikaisemmin jättänyt palauttamatta vuokratun tuotteen/tuotteita.
  Vakuussumma on suuruudeltaan tuotteen sen hetkinen myyntihinta. Vakuussumma palautetaan asiakkaalle, kun vuokrattu tuote/tuotteet palautetaan Jyväskylän Juhla-asulle (Jyväskylän pukuvuokraamo Oy) sovittuna ajankohtana ja hyvässä kunnossa.  

Henkilöllisyyden tarkastaminen

 1. Vuokrauksen sopimisen yhteydessä vuokraajan henkilöllisyys tarkastetaan voimassaolevasta, kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (passi, ajokortti, henkilökortti). 

Vuokrattavien tuotteiden käyttö

 1. Kaikki vuokrattavat tuotteet ovat Jyväskylän Juhla-asun omaisuutta, eikä asiakas saa vuokrata/antaa/myydä/lainata/luovuttaa niitä eteenpäin.
 2. Maksettuaan koko vuokrauksen hinnan (varausmaksu eli puolet vuokraushinnasta + loppuosa vuokraushinnasta), asiakas saa oikeuden vuokratun tuotteen/tuotteiden henkilökohtaiseen käyttöön. 

Vastuut

 1. Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista.
 2. Asiakas on velvollinen käsittelemään vuokraamaansa tuotetta/vuokraamiaan tuotteita huolellisesti.
 3. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että vuokrattu tuote/vuokratut tuotteet eivät vahingoitu tai katoa. Mikäli vuokrattu tuote/tuotteet vahingoittuu tai katoaa, asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä Jyväskylän Juhla-asulle.
 4. Asiakas ei saa tehdä muutoksia vuokrattuun tuotteeseen/vuokrattuihin tuotteisiin.

Asiakkaan korvausvelvollisuus ja toimenpiteet vuokrattujen tuotteiden vahinkotapauksissa 

 1. Vuokrauksen tehnyt asiakas on vastuussa kaikista vuokratuista tuotteista, vaikka tuotteiden käyttäjä olisi joku muu kuin vuokrauksen tehnyt asiakas (esim. vanhempi vuokraa vanhojentanssipuvun nuorelle). Korvausvelvollisuus on vahinkotapauksissa aina vuokrauksen tehneellä henkilöllä.
 2. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokranantajalle eli Jyväskylän Juhla-asulle vuokratun tuotteen/vuokrattujen tuotteiden katoamisesta, niille aiheutuneista vahingoista tai tuhoutumisesta.
 3. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokratun tuotteen/vuokrattujen tuotteiden katoamisen tai vahingoittumisen.
 4. Asiakas on korvausvelvollinen seuraavasti:

  • Korjauskelpoisen vuokratun tuotteen/vuokrattujen tuotteiden korjauskulut.
  • Korjauskelvottoman tai kadonneen vuokratuotteen/-tuotteiden osalta täyden sen hetkisen voimassaolevan myyntihinnan maksaminen.
 5. Asiakas ilmoittaa palautuksen yhteydessä mahdollisista havaittavista vahingoista tai kadonneista tuotteista/osista (esim. frakkinapit, kalvosinnapit) vuokranantajalle eli Jyväskylän Juhla-asulle.

Vuokratun tuotteen/vuokrattujen tuotteiden nouto ja palautus

 1. Asiakkaan tulee palauttaa vuokrattu tuote/vuokratut tuotteet sovittuna ajankohtana. 
 2. Mikäli asiakas haluaa jatkaa vuokrausaikaa, tulee siitä sopia vuokranantajan eli Jyväskylän Juhla-asun kanssa ennen vuokra-ajan päättymistä. Tästä veloitetaan erikseen.
 3. Mikäli asiakas palauttaa vuokratun tuotteen/vuokratut tuotteet myöhässä sovitusta ajankohdasta, vuokranantaja eli Jyväskylän Juhla-asu perii niistä myöhästymismaksun, alk. 15e/vuorokausi. 
 4. Asiakas tulee noutamaan vuokraamansa tuotteen/tuotteet liikkeestä sovittuna aikana ja mikäli asiakas haluaa sovittaa tuotteen/tuotteet noudon yhteydessä Jyväskylän Juhla-asussa, hän on varannut sitä varten etukäteen hakusovitusajan. Mikäli asiakas ei hakusovita tuotetta/tuotteita noudon yhteydessä liikkeessä, tulee hänen olla heti yhteydessä Jyväskylän Juhla-asuun, jos havaitsee tarvetta muutoksille.
 5. Tuote/tuotteet voidaan toimittaa ja palauttaa Postin tai Matkahuollon kautta, kun näin on etukäteen sovittu. Asiakas vastaa lähetyskuluista.
 6. Vuokratun tuotteen/vuokrattujen tuotteiden mukana tulee palauttaa mahdolliset kestopukupussit sekä vaateripustin. Mikäli niitä ei palauteta, vuokranantaja eli Jyväskylän Juhla-asu veloittaa niiden sen hetkisen voimassa olevan myyntihinnan.

Sovitun vuokrauksen vaihto

 1. Mikäli asiakas vaihtaa kaikki tai osan vuokrattavista tuotteista:
 • Asiakkaan vaihtaessa tuotteen/tuotteet halvempiin, jää mahdollinen vuokrahintojen ero asiakkaan vahingoksi.
 • Mikäli vuokrantantaja eli Jyväskylän Juhla-asu on ehtinyt tehdä ompelutyömuutoksen vuokrattuun tuotteeseen/vuokrattuihin tuotteisiin ennen kuin on saanut tiedon vaihdosta asiakkaalta, asiakas korvaa työstä aiheutuneen korvauksen. Tämä käsitellään tapauskohtaisesti.

Sovitun vuokrauksen peruminen

 1. Asiakas voi perua vuokrauksen ennen kokonaisvuokrahinnan loppuosan eli toisen puolikkaan maksamista, jolloin loppuosaa vuokraushinnasta ei tarvitse maksaa. Vuokrauksen sopimisen yhteydessä maksettua varausmaksua ei palauteta asiakkaan aloitteesta tapahtuvasta sovitun vuokrauksen perumisesta. Varausmaksu kattaa vuokrauksen peruuntumisesta vuokranantajalle eli Jyväskylän Juhla-asulle aiheutuneet kulut.
 2. Kun kokonaisvuokrahinta (varausmaksu ja loppuosa) on maksettu, vuokrauksen katsotaan toteutuneen, vaikka vuokrattua tuotetta/tuotteita ei todellisuudessa käytettäisikään. Tässä tapauksessa ei palauteta varausmaksua eikä loppuosaa vuokrauksen hinnasta. 
 3. Asiakkaalla on oikeus saada varausmaksu takaisin tilanteessa, jossa vuokrauksen toteutuminen estyy vuokranantajasta eli Jyväskylän Juhla-asusta johtuvasta syystä.

Erimielisyydet

 1. Reklamaatiot tulee aina toimittaa Jyväskylän Juhla-asulle kirjallisena esimerkiksi sähköpostilla. Reklamaatio tulee tehdä viipymättä. 
 2. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan asiakkaan ja Jyväskylän Juhla-asun välisellä neuvottelulla. Mikäli Jyväskylän Juhla-asu ja asiakas eivät pääset yhteisymmärykseen korvausasioissa, voi asiakas viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kanteen asiakas voi nostaa kotipaikkakuntansa käräjäoikeudessa. 
 • Kuluttajariitalautakunnan nettisivu www.kuluttajariita.fi