Vuokrausehdot

Lue nämä ehdot läpi ennen vuokrausta. Vuokraamalla meiltä hyväksyt ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. 

Yleistä

 1. Vuokranantaja eli Jyväskylän Juhla-asu (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) on vastuussa vuokraamiensa tuotteiden huollosta ja niiden muokkaamisesta, sekä niiden luovutuksesta sovittuna ajankohtana.
 2. Vuokrausehdot koskevat kaikkia Jyväskylän Juhla-asun vuokraamia (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) tuotteita.

Vuokrasopimus

Vuokraamossa eli Jyväskylän Juhla-asussa (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) tehdään kirjallinen sopimus vuokrauksesta, jossa käy ilmi seuraavat asiat:

 1. Vuokraajan eli asiakkaan nimi, osoitetiedot ja puhelinnumero.
 2. Vuokrattavat tuotteet.
 3. Vuokrausaika ja sopimus tuotteiden palautuksen ajankohdasta.
 4. Vuokrauksesta perittävä kokonaishinta ja varausmaksun suuruus. 
 5. Vuokraajan eli asiakkaan allekirjoitus. Allekirjoittamalla vuokraussopimuksen asiakas hyväksyy vuokrausehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Vuokra- ja varausmaksu

 1. Vuokrasta maksetaan varauksen yhteydessä varausmaksu, joka on puolet vuokrahinnasta.
 2. Varausmaksu on sitova eikä sitä palauteta, mikäli vuokraus estyy tai peruuntuu asiakkaan aloitteesta. Varausmaksu kattaa peruutustilanteesta vuokranantajalle eli Jyväskylän Juhla-asulle (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) aiheutuneet kulut.
 3. Varausmaksu palautetaan tilanteessa, jossa vuokrauksen toteutuminen estyy vuokranantajasta eli Jyväskylän Juhla-asusta (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) johtuvasta syystä.
 4. Loppu vuokrahinnasta maksetaan vuokratuotteen/-tuotteiden noudon yhteydessä.
 5. Varausmaksun maksaminen sitoo molemmat osapuolet vuokrasopimukseen. Varausmaksun maksaminen sitoo vuokranantajan eli Jyväskylän Juhla-asun (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) siihen, että varattu tuote/tuotteet on varattu juuri kyseiselle vuokraajalle sovittuna ajankohtana. Tuotteen/tuotteiden vuokra-ajankohtaa on mahdollista muuttaa siinä tapauksessa, mikäli tuote/tuotteet ovat saatavilla myös silloin. Uudesta vuokra-ajankohdasta tulee sopia vuokranantajan eli Jyväskylän Juhla-asun (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) kanssa etukäteen.
 6. Vuokranantaja eli Jyväskylän Juhla-asu (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) pidättää oikeuden hintojen muutoksiin. 
 7. Asiakkaalta voidaan vaatia vakuussumma tai vuokranantaja eli Jyväskylän Juhla-asu (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) voi kieltäytyä tuotteiden vuokraamisesta esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa asiakas on aikaisemmin jättänyt palauttamatta vuokratun tuotteen/tuotteita.
  Vakuussumma on suuruudeltaan tuotteen sen hetkinen myyntihinta. Vakuussumma palautetaan asiakkaalle, kun vuokrattu tuote/vuokratut tuotteet palautetaan Jyväskylän Juhla-asulle (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) sovittuna ajankohtana ja hyvässä kunnossa.  

Henkilöllisyyden tarkastaminen

 1. Vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä vuokraajan henkilöllisyys tarkastetaan voimassaolevasta, kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (passi, ajokortti, henkilökortti). 
 2. Jyväskylän Juhla-asu (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Vuokrattavien tuotteiden käyttö

 1. Kaikki vuokrattavat tuotteet ovat vuokranantajan eli Jyväskylän Juhla-asun (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) omaisuutta, eikä asiakas saa vuokrata/antaa/myydä/lainata/luovuttaa niitä eteenpäin.
 2. Allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen ja maksettuaan koko vuokrauksen hinnan (varausmaksu eli puolet vuokraushinnasta + loppuosa vuokraushinnasta), asiakas saa oikeuden vuokratun tuotteen/tuotteiden henkilökohtaiseen käyttöön. 

Vastuut

 1. Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista.
 2. Asiakas on velvollinen käsittelemään vuokraamaansa tuotetta/vuokraamiaan tuotteita huolellisesti.
 3. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että vuokrattu tuote/vuokratut tuotteet eivät vahingoitu tai katoa.
 4. Asiakas ei saa tehdä muutoksia vuokrattuun tuotteeseen/vuokrattuihin tuotteisiin.

Asiakkaan korvausvelvollisuus ja toimenpiteet vuokrattujen tuotteiden vahinkotapauksissa 

 1. Vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa kaikista vuokratuista tuotteista, vaikka tuotteiden käyttäjä olisi joku muu kuin vuokraaja itse (esim. vanhempi vuokraa vanhojentanssipuvun nuorelle). Korvausvelvollisuus on vahinkotapauksissa aina vuokrasopimuksen allekirjoittaneella henkilöllä.
 2. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokranantajalle eli Jyväskylän Juhla-asulle (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) vuokratun tuotteen/vuokrattujen tuotteiden katoamisesta, niille aiheutuneista vahingoista tai tuhoutumisesta.
 3. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokratun tuotteen/vuokrattujen tuotteiden katoamisen tai vahingoittumisen.
 4. Vuokranantaja eli Jyväskylän Juhla-asu (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) tekee vuokratulle tuotteelle/vuokratuille tuotteille ulkoisen tarkastuksen palautuksen yhteydessä.
 5. Asiakas ilmoittaa palautuksen yhteydessä mahdollisista havaittavista vahingoista vuokranantajalle eli Jyväskylän Juhla-asulle (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy).

Asiakas on korvausvelvollinen seuraavasti:

 • Korjauskelpoisen vuokratun tuotteen/vuokrattujen tuotteiden korjauskulut.
 • Korjauskelvottoman tai kadonneen vuokratuotteen/-tuotteiden osalta täyden sen hetkisen voimassaolevan myyntihinnan maksaminen.

Vuokratun tuotteen/vuokrattujen tuotteiden nouto ja palautus

 1. Asiakkaan tulee palauttaa vuokrattu tuote/vuokratut tuotteet sovittuna ajankohtana. 
 2. Mikäli asiakas haluaa jatkaa vuokrausaikaa, tulee siitä sopia vuokranantajan eli Jyväskylän Juhla-asun (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) kanssa ennen vuokra-ajan päättymistä. Tästä veloitetaan erikseen.
 3. Mikäli asiakas palauttaa vuokratun tuotteen/vuokratut tuotteet myöhässä sovitusta ajankohdasta, vuokranantaja eli Jyväskylän Juhla-asu (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) perii niistä myöhästymismaksun, alk. 15e/vuorokausi. 
 4. Asiakas tulee noutamaan vuokraamansa tuotteen/tuotteet liikkeestä sovittuna aikana ja ne sovitetaan. Sovittamalla varmistutaan vuokratun tuotteen/vuokrattujen tuotteiden sopivuudesta.
 5. Tuote/tuotteet voidaan toimittaa ja palauttaa Postin tai Matkahuollon kautta, kun näin on erikseen sovittu. Asiakas vastaa toimitus- ja palautuskuluista.
 6. Vuokratun tuotteen/vuokrattujen tuotteiden mukana tulee palauttaa mahdolliset kestopukupussit sekä vaateripustin. Mikäli niitä ei palauteta, vuokranantaja eli Jyväskylän Juhla-asu (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) veloittaa niiden sen hetkisen voimassa olevan myyntihinnan.

Peruutus ja vaihto

 1. Asiakkaan aloitteesta tapahtuvan vuokrasopimuksen perumisen yhteydessä asiakkaalle ei palauteta hänen maksamaansa varausmaksua, sillä varausmaksu kattaa vuokranantajalle eli Jyväskylän Juhla-asulle (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) perumisesta aiheutuneet kulut.
 2. Mikäli asiakas vaihtaa kaikki tai osan vuokrattavista tuotteista:
 • Asiakkaan vaihtaessa tuotteen/tuotteet halvempiin, jää mahdollinen vuokrahintojen ero asiakkaan vahingoksi.
 • Mikäli vuokrantantaja eli Jyväskylän Juhla-asu (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) on ehtinyt tehdä ompelutyömuutoksen vuokrattuun tuotteeseen/vuokrattuihin tuotteisiin ennen kuin on saanut tiedon vaihdosta asiakkaalta, asiakas korvaa työstä aiheutuneen korvauksen. Tämä käsitellään tapauskohtaisesti.

Sopimuksen purkaminen

 1. Asiakkaalla on oikeus purkaa vuokrasopimus. Varausmaksua ei palauteta asiakkaan aloitteesta tapahtuvasta vuokrasopimuksen purkamisesta. Varausmaksu kattaa vuokrauksen peruuntumisesta vuokranantajalle eli Jyväskylän Juhla-asulle (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) aiheutuneet kulut.
 2. Asiakkaalla on oikeus saada varausmaksu takaisin tilanteessa, jossa vuokrauksen toteutuminen estyy vuokranantajasta eli Jyväskylän Juhla-asusta (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) johtuvasta syystä.

Erimielisyydet

 1. Reklamaatiot tulee aina toimittaa Jyväskylän Juhla-asulle (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) kirjallisena esimerkiksi sähköpostilla. Reklamaatio tulee tehdä viipymättä. 
 2. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan asiakkaan ja Jyväskylän Juhla-asun (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) välisellä neuvottelulla. Mikäli Jyväskylän Juhla-asu (Jyväskylän Pukuvuokraamo Oy) ja asiakas eivät pääset yhteisymmärykseen korvausasioissa, voi asiakas eli kuluttaja viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kanteen kuluttaja voi nostaa kotipaikkakuntansa käräjäoikeudessa. 
 • Kuluttajariitalautakunnan nettisivu www.kuluttajariita.fi