Vuokrausehdot

Pyydämme ystävällisesti lukemaan nämä ehdot läpi ennen vuokrausta. Vuokraamalla meiltä hyväksyt ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Yleisiä huomioita vuokraustuotteisiin liittyen
Vuokrausvalikoimamme tuotteet saapuvat meille uusina, mutta ensimmäisen vuokrauksen jälkeen tuote ei ole enää uusi ja käyttämätön. Kaikki vuokrausvalikoimamme tuotteet ovat siis hyväkuntoisia ja yleisilmeiltään siistejä, mutta eivät uusia eivätkä siten välttämättä täysin virheettömiä. Kaikkien tuotteiden yleisilmettä ja kuntoa seurataan jatkuvasti, tuotteet pesetetään/otsonoidaan jokaisen vuokrauksen jälkeen ja tarpeen mukaan käyttöikänsä päähän tullut tuote poistetaan valikoimasta.

Yleistä

 1. Vuokranantaja eli Jyväskylän Juhla-asu (Jyväskylän pukuvuokraamo Oy, Y-tunnus 0715544-3) on vastuussa vuokraamiensa tuotteiden huollosta ja niiden muokkaamisesta.
 2. Vuokrausehdot koskevat kaikkia Jyväskylän Juhla-asun vuokraamia tuotteita.
 3. Vuokraamalla Jyväskylän Juhla-asusta asiakas hyväksyy vuokrausehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.
 4. Vuokrausehdoissa käytetään selkeyden vuoksi pääasiassa yksikkömuotoista sanaa ''tuote'' kuvaamaan kaikkia vuokrausvalikoimamme tuotteita eli siis yksittäisiä tuotteita, useampia tuotteita sekä tuotekokonaisuuksia, kuten pukupaketteja. 

Tiedot

Vuokraamossa eli Jyväskylän Juhla-asussa kirjataan vuokrauksen yhteydessä seuraavat tiedot:

 1. Vuokraajan nimi, osoitetiedot ja puhelinnumero.
 2. Vuokrattavat tuotteet.
 3. Vuokrausajankohta ja tuotteiden palautusajankohta.
 4. Vuokrauksen kokonaishinta ja varausmaksun suuruus.

Vuokra- ja varausmaksu

 1. Vuokrauksesta maksetaan vuokrauksen sopimisen yhteydessä varausmaksu, joka on puolet kokonaisvuokrahinnasta.
 2. Varausmaksu on sitova eikä sitä palauteta, mikäli vuokraus estyy tai peruuntuu asiakkaan aloitteesta. Varausmaksu kattaa peruutustilanteesta Jyväskylän Juhla-asulle aiheutuneet kulut.
 3. Varausmaksu palautetaan tilanteessa, jossa vuokrauksen toteutuminen estyy Jyväskylän Juhla-asusta johtuvasta syystä.
 4. Loppumaksu eli toinen puolikas kokonaisvuokrahinnasta maksetaan tuotteen noudon yhteydessä.
 5. Varausmaksun maksaminen sitoo Jyväskylän Juhla-asun siihen, että vuokrattava tuote on varattu juuri kyseiselle vuokraajalle sovittuna ajankohtana. Tuotteen vuokra-ajankohtaa on mahdollista muuttaa siinä tapauksessa, mikäli tuote on saatavilla myös silloin. Uudesta vuokra-ajankohdasta tulee sopia Jyväskylän Juhla-asun kanssa etukäteen.
 6. Asiakkaalta voidaan vaatia vakuussumma tai Jyväskylän Juhla-asu voi kieltäytyä tuotteen vuokraamisesta esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa asiakas on aikaisemmin jättänyt palauttamatta vuokratun tuotteen tai kokonaistilannetta arvioiden herää epäilys jostakin riskistä (esimerkiksi epäilys, että vuokrattavaa tuotetta ei aiota palauttaa asianmukaisesti). 
  Vakuussumma on suuruudeltaan tuotteen sen hetkinen myyntihinta. Vakuussumma palautetaan asiakkaalle, kun vuokrattu tuote palautetaan Jyväskylän Juhla-asulle sovittuna ajankohtana ja hyvässä kunnossa.  

Henkilöllisyyden tarkastaminen

 1. Vuokrauksen sopimisen yhteydessä vuokraajan henkilöllisyys tarkastetaan voimassaolevasta, kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta (passi, ajokortti, henkilökortti). 

Vuokrattavien tuotteiden käyttö

 1. Kaikki vuokrattavat tuotteet ovat Jyväskylän Juhla-asun omaisuutta, eikä asiakas saa vuokrata/antaa/myydä/lainata/luovuttaa niitä eteenpäin tai tehdä niihin itse ompelumuutoksia.    
 2. Maksettuaan koko vuokrauksen hinnan (varausmaksu eli puolet vuokraushinnasta + loppumaksu eli toinen puolikas vuokraushinnasta), asiakas saa oikeuden vuokratun tuotteen henkilökohtaiseen/tietylle henkilölle sovittuun käyttöön sovituksi ajankohdaksi. 

Vastuut

 1. Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista.
 2. Asiakas on velvollinen käsittelemään vuokraamaansa tuotetta huolellisesti. 
 3. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että vuokrattua tuotetta pyritään käyttämään siten, että se ei vahingoitu tai katoa. Asiakas on velvollinen käyttämään tuotetta tavanomaisella huolellisuudella ymmärtäen juhlavaatteen/-tuotteen rajoitteet eli välttämään esimerkiksi tuotteen repimistä ja raapimista, kankaan altistamista maata/muuta karheaa pintaa vasten (tämä ei koske esim. mekkojen helmoja, jotka väistämättä tavanomaisessakin käytössä osuvat jonkin verran maahan) ja kangasta voimakkaasti venyttäviä liikkeitä, kuten nopeita kyykistymisiä sekä yleisesti välttämään kaikkea sellaista toimintaa, jota juhlavaatteen/-tuotteen huolellinen käyttö ei mahdollista.
 4. Mikäli vuokrattu tuote vahingoittuu tai katoaa, asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä Jyväskylän Juhla-asulle viimeistään palautuksen yhteydessä.
 5. Jyväskylän Juhla-asu ei ole vastuussa tuotteessa käytön aikana esiintyvistä luonnollisista muutoksista, kuten istuvuuden vaihteluista eri asennoissa (seisominen, istuminen), kankaan rypistymisestä tai muista vastaavista tavanomaisista tuotteen käyttöön liittyvistä ilmiöistä. 
 6. Mikäli asiakkaan vuokraamaan tuotteeseen tehdään Jyväskylän Juhla-asun toimesta ompelutyömuutoksia tai asiakas huomaa tuotteessa muuta mainittavaa, asiakkaan on huomioitava seuraavat asiat: 
  • Mikäli hakusovitusaikaa ei varata sovitusajan yhteydessä myyjän kanssa, on asiakkaan vastuulla varata itse riittävän ajoissa etukäteen hakusovitusaika halutessaan sovittaa tuotteen vielä noudon yhteydessä. Hakusovitusaika varataan nettiajanvarauksen kautta, soittamalla tai sähköpostitse. Mikäli asiakas on tyytymätön tehtyihin muutostöihin tai huomaa tuotteessa muuta mainittavaa, tulee hänen ilmoittaa siitä hakusovituksen aikana myyjälle. Mikäli asiakas ei tuo sovituksen yhteydessä myyjän tietoon tarvetta muutoksille tai muuta mainittavaa tuotteeseen liittyen, asiakkaan katsotaan hyväksyvän tehdyt muutostyöt ja olevan tyytyväinen vuokrattavaan tuotteeseen.
  • Mikäli asiakas ei hakusovita tuotetta Jyväskylän Juhla-asussa, tulee hänen sovittaa se viipymättä kotonaan ja olla tarpeen mukaan heti yhteydessä Jyväskylän Juhla-asuun, mikäli muutostyöt eivät ole sopivat. Tälläisessä tilanteessa Jyväskylän Juhla-asu pyrkii mahdollisuuksien mukaan tekemään uusia muutostöitä asiakkaan ottaessa asiasta etukäteen ja riittävän ajoissa yhteyttä ja sovitusti tuomalla tuotteen Jyväskylän Juhla-asuun.
  • Mikäli asiakas ei hakusovita tuotetta Jyväskylän Juhla-asussa, kotonaan tai ei saata mahdollisia huomaamiaan muutostarpeita/muuta mainittavaa Jyväskylän Juhla-asun tietoon riittävän ajoissa, vaan esimerkiksi vasta tilaisuutta edeltävänä päivänä/tilaisuuspäivänä, niin Jyväskylän Juhla-asu ei enää siinä vaiheessa takaa mahdollisuutta muutoksien tekemiselle. Tälläisessä tilanteessa tehtyjen muutostöiden tarkistamisen tai ilmoittamisen laiminlyönnin katsotaan olevan asiakkaan vastuulla eikä Jyväskylän Juhla-asu ole asiassa korvausvelvollinen.

Asiakkaan korvausvelvollisuus ja toimenpiteet vuokrattujen tuotteiden vahinkotapauksissa 

 1. Vuokrauksen tehnyt asiakas on vastuussa vuokratusta tuotteesta, vaikka tuotteen käyttäjä olisi toinen henkilö (esim. vanhempi vuokraa vanhojentanssipuvun nuorelle). Korvausvelvollisuus on vahinkotapauksissa aina vuokrauksen tehneellä henkilöllä.
 2. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viimeistään palautuksen yhteydessä mahdollisista havaittavista vahingoista tai kadonneista tuotteista/osista (esim. frakkinapit, kalvosinnapit) Jyväskylän Juhla-asulle.
 3. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokratun tuotteen katoamisen tai vahingoittumisen.
 4. Asiakas on korvausvelvollinen seuraavasti:

  • Korjauskelpoisen tuotteen korjauskulut.
  • Korjauskelvottoman tai kadonneen tuotteen täyden myyntihinnan maksaminen.

Vuokratun tuotteen/vuokrattujen tuotteiden nouto ja palautus

 1. Asiakkaan tulee palauttaa vuokrattu tuote sovittuna ajankohtana. Mikäli palautus sovittuna ajankohtana jostain syystä ei ole mahdollinen, asiakkaan tulee olla yhteydessä Jyväskylän Juhla-asuun mahdollisimman pian asian sopimiseksi. 
 2. Vuokrattuja tuotteita ei tule pestä eikä niille tule tehdä muita toimenpiteitä ennen palautusta. Jyväskylän Juhla-asu hoitaa pesetyksen ja muun huollon palautuksen jälkeen.
 3. Mikäli asiakas haluaa jatkaa vuokrausaikaa, tulee siitä sopia Jyväskylän Juhla-asun kanssa ennen vuokra-ajan päättymistä. Vuokrausajan jatkaminen on maksullista ja sen hinnasta sovitaan asiakkaan kanssa. 
 4. Mikäli asiakas palauttaa vuokratun tuotteen myöhässä sovitusta ajankohdasta ilman erillistä asiasta sopimista, Jyväskylän Juhla-asu perii niistä myöhästymismaksun (alk. 15e/vuorokausi).
 5. Tuote voidaan toimittaa Postin/Matkahuollon kautta asiakkaalle lisämaksua vastaan. Asiakas voi palauttaa tuotteen Postin tai Matkahuollon kautta, kun näin on etukäteen sovittu. Asiakas vastaa tuotteen huolellisesta pakkaamisesta ja lähetyskuluista. Mikäli palautettava paketti hukkuu matkalla, asiakas on velvollinen korvaamaan paketin sisältämien tuotteiden sen hetkisen myyntihinnan Jyväskylän Juhla-asulle.
 6. Vuokratun tuotteen mukana tulee palauttaa mahdolliset kestopukupussit ja henkarit. Mikäli niitä ei palauteta, Jyväskylän Juhla-asu veloittaa niiden myyntihinnan.

Sovitun vuokrauksen vaihto

 1. Mikäli asiakas vaihtaa kaikki tai osan vuokrattavista tuotteista:
 • Asiakkaan vaihtaessa tuotteen halvempaan, mahdollista vuokrahintojen erotusta ei hyvitetä asiakkaalle.
 • Asiakkaan vaihtaessa tuotteen kalliimpaan, halvemmasta tuotteesta maksettu varausmaksu kattaa uuden vuokrattavan tuotteen kokonaisvuokrahinnasta jo maksetun suuruisen osan. Esimerkki: Asiakas on ensin sopinut tuotteen A vuokrauksesta, jonka kokonaisvuokrahinta on 100e ja maksanut siitä varausmaksun osuuden 50e. Asiakas haluaa vaihtaa ensin sovitun A tuotteen sittenkin tuotteeseen B, jonka kokonaisvuokrahinta on 150e. Tälläisessä tilanteessa tuotteen B kokonaisvuokrahintaan hyväksiluetaan jo maksettu A tuotteen 50e varausmaksu, jolloin tuotteesta B jää maksettavaksi 100e.
 • Mikäli Jyväskylän Juhla-asu on ehtinyt tehdä ompelutyömuutoksen vuokrattuun tuotteeseen ennen kuin on saanut tiedon vaihdosta asiakkaalta, asiakas korvaa työstä aiheutuneen korvauksen. Tämä käsitellään tapauskohtaisesti.

Sovitun vuokrauksen peruminen

 1. Asiakas voi perua vuokrauksen ennen kokonaisvuokrahinnan loppumaksun eli toisen puolikkaan maksamista, jolloin loppumaksua vuokraushinnasta ei tarvitse maksaa. Vuokrauksen sopimisen yhteydessä maksettua varausmaksua ei palauteta asiakkaan aloitteesta tapahtuvasta sovitun vuokrauksen perumisesta. Varausmaksu kattaa vuokrauksen peruuntumisesta Jyväskylän Juhla-asulle aiheutuneet kulut.
 2. Kun kokonaisvuokrahinta (varausmaksu ja loppumaksu) on maksettu ja asiakas on noutanut tuotteen, vuokrauksen katsotaan toteutuneen, vaikka vuokrattua tuotetta ei todellisuudessa käytettäisikään. Tässä tapauksessa ei palauteta varausmaksua eikä loppumaksua.
 3. Asiakkaalla on oikeus saada varausmaksu takaisin tilanteessa, jossa vuokrauksen toteutuminen estyy Jyväskylän Juhla-asusta johtuvasta syystä.

Erimielisyydet

 1. Reklamaatiot tulee toimittaa Jyväskylän Juhla-asulle kirjallisena esimerkiksi sähköpostilla. Reklamaatio tulee tehdä viipymättä. 
 2. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan asiakkaan ja Jyväskylän Juhla-asun välisellä neuvottelulla. Mikäli Jyväskylän Juhla-asu ja asiakas eivät pääset yhteisymmärykseen korvausasioissa, voi asiakas viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kanteen asiakas voi nostaa kotipaikkakuntansa käräjäoikeudessa. 
 • Kuluttajariitalautakunnan nettisivu www.kuluttajariita.fi